Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 19.579.098
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
43 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sonics / Số kênh: - / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: GUINNESS / Số kênh: - / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : - / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 0 /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng: 4Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 400W / Màu sắc: Màu trắng/ Trọng lượng (kg): 9 /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng: 4Ω / Tần số thu sóng tối đa: 24 KHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 450W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 0 /
2.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: - / Tần số thu sóng tối thiểu : - / Công suất Amplifer : 360W / Màu sắc: Màu xanh/ Trọng lượng (kg): 0 /
2.950.000 ₫
6
Hãng sản xuất: ARIRANG / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 24 KHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 500W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 20 /
4.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: JARGUAR / Số kênh: - / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: - / Tần số thu sóng tối thiểu : - / Công suất Amplifer : 240W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 10.19 /
4.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: JARGUAR SUHYOUNG / Số kênh: - / Trở kháng: 6~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 30KHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 10Hz / Công suất Amplifer : 200W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 7.8 /
4.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BOSTON / Số kênh: - / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: - / Tần số thu sóng tối thiểu : - / Công suất Amplifer : - / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu bạc, Màu đen/ Trọng lượng (kg): 10.5 /
5.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ARIRANG / Số kênh: - / Trở kháng: 4Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 700W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 23 /
5.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: JAGUAER / Số kênh: - / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: - / Tần số thu sóng tối thiểu : - / Công suất Amplifer : 260W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 9.19 /
5.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BOSTON / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: - / Tần số thu sóng tối thiểu : - / Công suất Amplifer : 150W Trọng lượng (kg): 12.5 /
5.550.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GUINNESS / Số kênh: 2.0 / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 500W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 11.5 /
5.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: JARGUAR / Số kênh: - / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 400W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 9.5 /
6.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BOSTON / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 480W / Độ ồn (dB): 0 / Màu sắc: Màu đen/ Trọng lượng (kg): 0 /
6.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  > 
Danh mục tin tức