Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 1.340.186
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
21 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Số loa: 0 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital/ Loại đĩa hỗ trợ: DVD, VCD, CD/ Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: USB, Optical/ Công suất tiêu thụ (W): 150 / Tổng trọng lượng (kg): 8 /
1.300.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 2 Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD, VCD, CD/ Số kênh âm thanh: - / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: USB/ Công suất tiêu thụ (W): 35 / Tổng trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Vietnam /
3.100.000 ₫
Trong kho: 2
3
Hãng sản xuất: PIONEER / Đầu đọc đĩa / Số loa: 5 / Giải mã âm thanh: -/ Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD, VCD, CD, CD+R/RW/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: HDMI/ Công suất tiêu thụ (W): 300 / Tổng trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Japan /
3.700.000 ₫
Trong kho: 2
4
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 0 / Số kênh âm thanh: 2.0ch / Cổng kết nối: HDMI, USB/ Công suất loa (W): 780W / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Tổng trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
Trong kho: 2
5
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 6 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital/ Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD, VCD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, CD+R/RW, SVCD/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: HDMI, USB, RCA, Composite/ Công suất tiêu thụ (W): 105 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.600.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: SONY / Số loa: 1 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic I, Dolby EX, Dolby Digital Plus/ Loại đĩa hỗ trợ: DVD, VCD, CD/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: USB, RCA, Composite, Component/ Công suất tiêu thụ (W): 600 / Tổng trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Malaysia /
5.500.000 ₫
Trong kho: 2
7
Hãng sản xuất: SONY / Số loa: 1 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic I, Dolby EX, Dolby Digital Plus/ Loại đĩa hỗ trợ: DVD+R/RW, DVD-RAM, DVD Audio/ Số kênh âm thanh: 2.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: HDMI, Composite, Component, Audio/ Công suất tiêu thụ (W): 300 / Tổng trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Malaysia /
5.800.000 ₫
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 5 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic I, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus/ Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, CD+R/RW, SACD, BluRay/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: HDMI, USB, Ethernet/ Công suất tiêu thụ (W): 1000 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
5.900.000 ₫
Trong kho: 2
9
Hãng sản xuất: SONY / Số loa: 0 / Số kênh âm thanh: 5.1ch / Cổng kết nối: HDMI, Optical/ Công suất loa (W): 600W / Công suất tiêu thụ (W): 85 / Tổng trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 5 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, DTS, DTS ES, DTS 96/24, Dolby TrueHD, DTS-HD/ Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, DVD-R(DL), DVD+R(DL)/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: HDMI, USB, FM - anten, Ethernet/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Tổng trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Malaysia /
7.600.000 ₫
Trong kho: 2
11
Hãng sản xuất: SONY / Số loa: 1 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic I, Dolby EX, Dolby Digital Plus/ Loại đĩa hỗ trợ: DVD, VCD, CD/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: USB, RCA, Composite, Component/ Công suất tiêu thụ (W): 400 / Tổng trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Malaysia /
10.000.000 ₫
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: PANASONIC / Đầu đọc đĩa / Số loa: 0 / Giải mã âm thanh: -/ Loại đĩa hỗ trợ: CD/ Số kênh âm thanh: 2.0ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: -/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
12.450.000 ₫
Trong kho: 2
13
Hãng sản xuất: PANASONIC / Đầu đọc đĩa / Số loa: 0 / Giải mã âm thanh: -/ Loại đĩa hỗ trợ: CD/ Số kênh âm thanh: 2.0ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Cổng kết nối: -/ Công suất tiêu thụ (W): 3000 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
14.500.000 ₫
Trong kho: 2
14
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 6 / Giải mã âm thanh: -/ Loại đĩa hỗ trợ: DVD, VCD, DVD-R/RW, DVD Audio, BluRay/ Số kênh âm thanh: 9.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 1200 / Cổng kết nối: HDMI, USB, Composite, Component/ Công suất tiêu thụ (W): 0 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.900.000 ₫
Trong kho: 2
15
Hãng sản xuất: SONY / Đầu đọc đĩa / Số loa: 5 / Giải mã âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic I, Dolby EX, Dolby Digital Plus/ Loại đĩa hỗ trợ: CD-R/RW, DVD, CD, CD+R/RW, BluRay/ Số kênh âm thanh: 5.1ch / Độ lớn âm thanh (dB): 0 Công suất tiêu thụ (W): 0 / Tổng trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
16.500.000 ₫
Trong kho: 2
Trang:  1  2  >