Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 19.580.193
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
309 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ASANZO / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
4.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: YUKI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
4.950.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AQUA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ASANZO / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ASANZO / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.800.000 ₫
14
Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.950.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.950.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức