Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 19.583.737
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
8 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TEAC / Công suất tiêu thụ: - / Tấn số đáp ứng tối đa: 20kHz / Tần số đáp ứng tối thiểu: 20Hz / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD, CD-R, CD-RW, MP3/ / Kiểu kết nối: RCA, Headphones, USB/ Độ lớn âm thanh (dB): 85 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: 13W / Tấn số đáp ứng tối đa: - / Tần số đáp ứng tối thiểu: - / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD, CD-R, CD-RW, MP3/ Nguồn điện sử dụng: 200~240V - 50/60Hz / Kiểu kết nối: Optical 1, RCA/ Độ lớn âm thanh (dB): 100 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
8.250.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: 22W / Tấn số đáp ứng tối đa: - / Tần số đáp ứng tối thiểu: - / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD, CD-R, CD-RW, MP3/ Nguồn điện sử dụng: 200~240V - 50/60Hz / Kiểu kết nối: Optical 1, RCA/ Độ lớn âm thanh (dB): 110 / Trọng lượng (Kg): 4.2 / Xuất xứ: - /
10.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: - / Tấn số đáp ứng tối đa: - / Tần số đáp ứng tối thiểu: - / Hệ thống nhận đĩa: - / Các loại đĩa đọc được: CD, CD-R, CD-RW, MP3/ Nguồn điện sử dụng: 200~240V - 50/60Hz / Kiểu kết nối: RCA, Headphones, RJ-45, BNC, USB/ Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: - /
12.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HARMAN / Công suất tiêu thụ: 65W / Các loại đĩa đọc được: CD, MP3/ Kiểu kết nối: USB/ Trọng lượng (Kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
21.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: 38W / Tấn số đáp ứng tối đa: 50kHz / Tần số đáp ứng tối thiểu: 2Hz / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD/ Nguồn điện sử dụng: 200~240V - 50/60Hz / Kiểu kết nối: USB/ Độ lớn âm thanh (dB): 117 / Trọng lượng (Kg): 8.19 / Xuất xứ: - /
27.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: 33W / Tấn số đáp ứng tối đa: 50kHz / Tần số đáp ứng tối thiểu: 2Hz / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD/ Nguồn điện sử dụng: 200~240V - 50/60Hz / Kiểu kết nối: USB/ Độ lớn âm thanh (dB): 121 / Trọng lượng (Kg): 13.7 / Xuất xứ: - /
42.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DENON / Công suất tiêu thụ: - / Tấn số đáp ứng tối đa: - / Tần số đáp ứng tối thiểu: - / Hệ thống nhận đĩa: Khay / Các loại đĩa đọc được: CD/ / Kiểu kết nối: USB/ Độ lớn âm thanh (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
54.100.000 ₫
Danh mục tin tức