Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 1.340.202
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARIRANG / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
150.000 ₫
Trong kho: 2
2
Hãng sản xuất: PARAMAX / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 /
400.000 ₫
Trong kho: 2
3
Hãng sản xuất: KOSCOM / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 300 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 269 / Xuất xứ: - /
480.000 ₫
Trong kho: 2
4
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): 50 dB / Trở kháng (Ohms): 600 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: - /
670.000 ₫
Trong kho: 2
5
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
Trong kho: 2
6
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Mico có dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Cardioid / Trọng lượng (g): 294 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
Trong kho: 2
7
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 8 / Chất liệu: Plastic and copper / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
Trong kho: 2
8
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 3 / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: MUSIC WAVE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.950.000 ₫
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): 90 dB / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 3200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: Nhựa, hợp kim / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.950.000 ₫
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.200.000 ₫
Trong kho: 2
13
Hãng sản xuất: GUINNESS / Loại: Micro hát Karaoke / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 4 / Chất liệu: Nhựa / Trọng lượng (g): 3300 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.200.000 ₫
Trong kho: 2
14
Hãng sản xuất: PARAMAX / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.650.000 ₫
Trong kho: 2
15
Hãng sản xuất: SHURE / Loại: Micro không dây / Độ nhạy (dB): - / Trở kháng (Ohms): 0 / Chất liệu: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.700.000 ₫
Trong kho: 2
Trang:  1  2  >