Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 19.578.670
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
8 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 0 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
9.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Wharfedale / Công suất tiêu thụ (W): 1000 / Công suất đầu ra (W): 1000 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: China /
10.600.000 ₫
3
Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 / Chế độ âm thanh: Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 0 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
11.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Wharfedale / Công suất tiêu thụ (W): 1600 / Công suất đầu ra (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: China /
12.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Wharfedale / Công suất tiêu thụ (W): 2600 / Công suất đầu ra (W): 2600 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: China /
14.300.000 ₫
6
Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 / Chế độ âm thanh: Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 0 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Wharfedale / Công suất tiêu thụ (W): 3600 / Công suất đầu ra (W): 3600 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: China /
19.000.000 ₫
8
Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 / Chế độ âm thanh: Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 0 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
20.800.000 ₫
Danh mục tin tức