Thống kê gian hàng
ĐIỆN MÁY TRUNG_SƠN
Gian hàng: dienmayfimex
Tham gia: 19/04/2012
GD Online thành công(?): 5
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 1.865.147
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HARMAN KARDON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Optical Digital, Audio Phono, USB Công suất mỗi kênh chính(W): 85 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Dải tần số(dBB): 100 / Số kênh chương trình: 2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 8 / Điện áp sử dụng(V): 120 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 1% / Trọng lượng(kg): 6 /
10.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio RCA, Video Component, Video Composite, Optical Digital, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video), Video Component/ Công suất mỗi kênh chính(W): 120 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 430 / Dải tần số(dBB): 100 / Số kênh chương trình: 7.1channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 86 / Điện áp sử dụng(V): 120 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 8 /
11.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Video Component, Video S-Video, Video Composite, Optical Digital, Ethernet, Audio Phono, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Audio 2 Digital, Audio 5 Analogue, Video Composite (Video), Video Component, Audio RCA/ Công suất mỗi kênh chính(W): 150 / Công suất kênh trung tâm(W): 150 / Công suất mỗi kênh sau(W): 150 / Tổng công suất khuếch đại(W): 1350 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 6 / Điện áp sử dụng(V): 220 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 1% / Trọng lượng(kg): 9 /
13.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: HARMAN KARDON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Optical Digital, Audio Phono, USB Công suất mỗi kênh chính(W): 120 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 100 / Số kênh chương trình: 2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 0 / Điện áp sử dụng(V): 120 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 1% / Trọng lượng(kg): 6 /
13.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HARMAN KARDON / Đầu vào: Video Composite, Ethernet, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video)/ Công suất mỗi kênh chính(W): 100 / Công suất kênh trung tâm(W): 100 / Công suất mỗi kênh sau(W): 100 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 10 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 1620 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 0 / Điện áp sử dụng(V): 240 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 1% / Trọng lượng(kg): 5 /
15.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Video Component, Video S-Video, Video Composite, Optical Digital, Ethernet, Video HDMI, USB, Digital Electical/ Đầu ra: HDMI/ Công suất mỗi kênh chính(W): 180 / Công suất kênh trung tâm(W): 135 / Công suất mỗi kênh sau(W): 105 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 0 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 0 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 0 / Điện áp sử dụng(V): 220 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 10 /
15.850.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio RCA, Video Component, Video Composite, Optical Digital, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video), Video Component/ Công suất mỗi kênh chính(W): 125 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 500 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 6 / Điện áp sử dụng(V): 230 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 9 /
16.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Video Component, Video Composite, Optical Digital, Ethernet, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Đầu ra Optical Digital/ Công suất mỗi kênh chính(W): 105 / Công suất kênh trung tâm(W): 135 / Công suất mỗi kênh sau(W): 180 / Tổng công suất khuếch đại(W): 215 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 600 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.1channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 8 / Điện áp sử dụng(V): 0 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 11 /
17.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Video Component, Video Composite, Optical Digital, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video), Video Component/ Công suất mỗi kênh chính(W): 135 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 600 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 6 / Điện áp sử dụng(V): 230 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 10 /
23.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Video Component, Optical Digital, Ethernet, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI/ Công suất mỗi kênh chính(W): 200 / Công suất kênh trung tâm(W): 165 / Công suất mỗi kênh sau(W): 135 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 0 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 0 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: - / Trở kháng đầu vào(Ω): 0 / Điện áp sử dụng(V): 0 / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 12 /
25.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Video Component, Video S-Video, Video Composite, Optical Digital, Ethernet, Audio Phono, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Audio 2 Digital, Audio 5 Analogue, Audio Line, Video Composite (Video), Audio 4 Analogue, Video Component, Audio RCA/ Công suất mỗi kênh chính(W): 200 / Công suất kênh trung tâm(W): 200 / Công suất mỗi kênh sau(W): 200 / Tổng công suất khuếch đại(W): 1800 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 6 / Điện áp sử dụng(V): 220 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 1% / Trọng lượng(kg): 12 /
27.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Ethernet, Audio Phono, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video), Video Component/ Công suất mỗi kênh chính(W): 125 / Công suất kênh trung tâm(W): 165 / Công suất mỗi kênh sau(W): 200 / Tổng công suất khuếch đại(W): 235 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 670 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 9.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 8 / Điện áp sử dụng(V): 0 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 12 /
28.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Video Component, Video Composite, Video HDMI, USB/ Đầu ra: HDMI, Video Composite (Video), Video Component/ Công suất mỗi kênh chính(W): 0 / Công suất kênh trung tâm(W): 0 / Công suất mỗi kênh sau(W): 0 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 0 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 0 / Công suất tiêu thụ(W): 670 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.1channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 0 / Điện áp sử dụng(V): 220 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): - / Trọng lượng(kg): 13 /
32.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: HARMAN KARDON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Optical Digital, Video HDMI, USB, RS-232/ Đầu ra: HDMI, Video S-Video, Audio RCA/ Công suất mỗi kênh chính(W): 85 / Công suất kênh trung tâm(W): 85 / Công suất mỗi kênh sau(W): 85 / Tổng công suất khuếch đại(W): 595 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 1480 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 7.2channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 8 / Điện áp sử dụng(V): 220 / Độ méo tín hiệu(%): 0.8% / Trọng lượng(kg): 24 /
43.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DENON / Đầu vào: Audio Coaxial, Audio RCA, Video Component, Video S-Video, Video Composite, Optical Digital/ Đầu ra: Audio RCA/ Công suất mỗi kênh chính(W): 140 / Công suất kênh trung tâm(W): 140 / Công suất mỗi kênh sau(W): 140 / Tổng công suất khuếch đại(W): 0 / Tần số đáp tuyến nhỏ nhất(Hz): 20 / Tần số đáp tuyến lớn nhất(KHz): 20 / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Dải tần số(dBB): 0 / Số kênh chương trình: 9channels / Trở kháng đầu vào(Ω): 8 / Điện áp sử dụng(V): 120 / Điều khiển từ xa / Độ méo tín hiệu(%): 0.05% / Trọng lượng(kg): 14 /
47.700.000 ₫
Trang:  1  2  >